Sezon grzewczy 2019/2020

Wrzesień 19th, 2019

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni informuje, że w nocy z 19 na 20 września 2019 r. nastąpi rozruch centralnego ogrzewania na Naszym budynku. W przypadku nieprawidłowości w działaniu instalacji centralnego ogrzewania w Państwa lokalu prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Prace remontowe na parkingu i podwórku Spółdzielni

Wrzesień 3rd, 2019

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach 3 i 4 września 2019 r. na podwórku Spółdzielni prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni asfaltowej i betonowej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dodatkowo  w dniu 9 września 2019 r. rozpoczną się prace związane z wyznaczeniem miejsc postojowych według zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy Państwa o przeparkowanie samochodów na czas wykonywania prac. Organizacyjnie zostanie to podzielone na etapy, a godziny zostaną podane na miejscu.

Z projektem stałej organizacji ruchu można zapoznać się tutaj (strona internetowa www.smsz-poznan.info).

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Przerwa urlopowa – 10.09 i 17.09.2019

Wrzesień 3rd, 2019

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że dyżury Prezesa Zarządu w dniu 10 września 2019 r. i w dniu 17 września 2019 r. nie odbędą się z uwagi na urlop wypoczynkowy.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszam. Jednocześnie w wyznaczonych dniach (poniedziałek i czwartek) dyżury w biurze Spółdzielni w godzinach 08:00-10:00 pełni pracownik biura rachunkowego Redicus.

Z poważaniem

Tomasz Załecki

Wymiana domofonów – etap drugi

Lipiec 17th, 2019

Szanowni Państwo

Na budynku prowadzone są prace modernizacyjne na instalacji domofonowej. W lokalach wymieniane są słuchawki, a przy wejściu na klatkę schodową montowane są nowe domofony.

W kolejnym etapie, po zaprogramowaniu czipów (tzw. pastylek) będą one wydawane mieszkańcom przez firmę ELF.

Docelowo obiekt będzie zamknięty, a na furtce od ulicy Karmelickiej pojawi się czytnik czipów aby umożliwić dostęp mieszkańcom budynku do wewnętrznej części nieruchomości. Dodatkowo na wejściach do piwnicy – Krakowska 5 i Krakowska 11 pojawią się czytniki czipów.

 

 

Odbiór kluczy do skrzynek pocztowych

Lipiec 17th, 2019

Szanowni Państwo

w związku z zakończeniem wymiany skrzynek pocztowych, osoby które jeszcze nie odebrały klucza mogą je odebrać w biurze Redicus przy ul. Strzeleckiej 48/12 w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 09:00-15:00.

 

Z poważaniem

Tomasz Załecki

 

Informacja od ZM GOAP o podwyżce cen wywozu śmieci

Maj 28th, 2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przesyłam informację dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r. oraz komunikat w tym zakresie. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców, umieszczając ten komunikat na Państwa stronach  internetowych oraz mediach społecznościowych (np. Facebook).  Prosimy również o informację zwrotną, gdzie powyższe informacje zostały umieszczone.

Z poważaniem,

Małgorzata Kazimierczak

Inspektor

Dział Gospodarki Odpadami

Związek Międzygminny 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

tel. kom. 533 293 895

tel. 61 646 74 53

kazimierczak.m@goap.org.pl

NINIEJSZA KORESPONDENCJA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ADRESATA,JEŻELI PAŃSTWO OTRZYMALI OMYŁKOWO NINIEJSZĄ WIADOMOŚĆ PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE NADAWCY POPRZEZ ODESŁANIE ZWROTNEJ ODPOWIEDZI NA TĘ WIADOMOŚĆ, USUNIĘCIE WIADOMOŚCI Z PAŃSTWA  NOŚNIKA INFORMACJI W CAŁOŚCI, NIEUJAWNIANIE, NIEROZPOWSZECHNIANIE, NIEPOWIELANIE I NIEUŻYWANIE JEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE

DZIĘKUJEMY

P Proszęwziąć pod uwagę swoją odpowiedzialność za ochronę środowiska przed wydrukowaniem tego maila!

                 Please consider your environmental responsibilities before printing this email!

 

Komunikat ws. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Maj 18th, 2019

Poznań, dnia 17 maja 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z § 3 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w auli Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 10 w dniu  10 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 17:00.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  10 czerwca 2019 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium (Przewodniczącego i sekretarza zebrania).
 2. Powołanie Komisji Uchwał.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 2/2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 – głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 3/2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – Uchwała nr 4/2019.
 8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu – Uchwała nr 5/2019.
 9. Głosowanie w sprawie podjęcia decyzji związanej ze sprawami finansowymi dotyczącymi wyniku finansowego Spółdzielni (zysku/strat) – Uchwała nr 6/2019.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
 11. Przedstawienie, omówienie i dyskusja na temat: organizacji ruchu na terenie osiedla, zabudowy altany śmietnikowej, montażu anteny GSM na dachu budynku.
 12. Wolne głosy.
 13. Zakończenie Zebrania.

 

Z materiałami dotyczącymi porządku obrad członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 48/18 w godzinach otwarcia biura w terminie od dnia 17 maja 2019 r. od dnia 24 maja 2019 r.
(§ 79 pkt. 7 Statutu). Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Projekty Uchwał umieszczono również
w e-kartotece.

 

Zarząd informuje równocześnie, iż w związku  z nowelizacją prawa spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni wszystkie osoby posiadające tytuł do lokalu (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu) są Członkami Spółdzielni.

 

 

Komunikat – przerwa w dostawie ciepłej wody (05.11.2018)

Październik 30th, 2018

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) od godziny 09:00 do 15:00 może nastąpić chwilowa przerwa w dostawie ciepłej wody.

W tym czasie montowane będą zawory regulujące ciśnienie na sieci w celu poprawy wydajności zużycia ciepłej wody.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ista wymiana liczników dodatkowy termin

Wrzesień 25th, 2018

Szanowni Państwo

Informujemy, że dla poniższych lokali został wyznaczony dodatkowy termin na wymianę urządzeń pomiarowych wody i/lub centralnego ogrzewania.

Prosimy o Państwa obecność:

 • w dniu 1 października 2018 r. – lokale ul. Krakowska 1/11, 3/2, 3/10, 5/2, 5/11, 7/3, 7/11, 7/12
 • w dniu 1 października 2018 r. – lokale ul. Strzelecka 42/3, 42/5, 42/6, 42/11, 44/5, 44/6, 44/10
 • w dniu 2 października 2018 r. – lokale ul. Strzelecka 46/9, 44/10, 48/1, 48/7, 48/8, 48/14, 48/17, 50/10, 52/6, 52/7
 • w dniu 2 października 2018 r. – lokale ul. Krakowska 1/LU4, Strzelecka 42/LU1, 44/LU1, 44/LU2, 48/LU.B.

W przypadku pytań lub ustalenia konkretnego terminu spotkania – proszę o kontakt z instalatorem ISTA – p. Gregorcewicz tel: 601-064-244.

Sezon grzewczy

Wrzesień 25th, 2018

Szanowni Państwo

W dniu 24 września 2018 r. rozpoczęliśmy sezon grzewczy na budynku. W przypadku komplikacji w działaniu instalacji grzewczej – liczniki, grzejniki itp. prosimy o zgłaszanie do spółdzielni.